Ognisko Kielce – Parafia Niepokalanego Serca NMP, ul. Urzędnicza 3

Parafia
ZAPRASZAMY na spotkania w Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, ul. Urzędnicza 3, 25-729 Kielce - w każdy drugi piątek miesiąca.
Spotkanie rozpoczynamy Mszą Św. w kościele o godz. 18.00, a po niej zapraszamy na spotkanie do sali w domu parafialnym.
Opiekunem duchowym Wspólnoty jest ks. Sebastian Wieczorek.
Parafia św. pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny >>>
Diecezja kielecka >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W dniu 8 lutego 2019 odbyło się drugie w tym roku kalendarzowym spotkanie we Wspólnocie Trudnych Małżeństw Sychar, w Ognisku Wiernej Miłości Małżeńskiej w Kielcach. Była to wyjątkowa uroczystość, gdyż Gościem Specjalnym był Ksiądz Biskup Jan Piotrowski, który opowiadał nam o tegorocznych Dniach Młodzieży w Panamie. Obecnych na spotkaniu było 29 osób, w tym 4 nowe – witamy Madzię, Basię, Łukasza i Alberta bardzo serdecznie, dobrze, że jesteście! – oraz nasz opiekun Duchowy ks. Sebastian.

Tematem spotkania był tekst homilii wygłoszonej przez księdza Piotra Pawlukiewicza z okazji Niedzieli Świętej Rodziny w 2008 roku pt. „Najpierw trzy razy pochwal„. Wspólnie z prelegentem pochyliliśmy się najpierw nad słowami Listu do Kolosan: „Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi! Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu” (Kol 3, 12-20).
Ksiądz Pawlukiewicz w swoich rozważaniach zachęca nas do przyjęcia postawy miłości, łagodności, cierpliwości, a nade wszystko pokory, w relacjach ze współmałżonkiem. Podstawą dobrego małżeństwa jest rezygnacja z własnego JA, pychy, egocentryzmu, dumy, jest nią chęć wyjścia naprzeciw drugiemu człowiekowi z gestem pomocy, rozmowy, wysłuchania, wsparcia w codzienności. Ważne jest też samodzielne podejmowanie decyzji, bez słuchania nierzadko „dobrych” rad rodziny, znajomych czy otoczenia, posiłkowania się lekturą różnego rodzaju artykułów zachęcających do łatwych rozwiązań czyli rozstania i rozwodu. Kapłan przytoczył też świadectwa dwóch kobiet, które dzięki zmianie swojego podejścia, sposobu myślenia, postępowania oraz wytrwałej modlitwie i oddaniu Bogu, uratowały swoje małżeństwa.

W dalszej części podzieliliśmy się refleksjami na temat wysłuchanej homilii, a po błogosławieństwie kończącym oficjalną część spotkania, w przyjaznej atmosferze spędziliśmy jeszcze trochę czasu na indywidualnych rozmowach i dyskusjach.

Przypominam też, że przed nami jeszcze w lutym:
15.02.2019 (piątek) – Spotkanie Filmowe, godz. 18.45, nasza salka
23.02.2019 (sobota) – Adoracja Wspólnotowa, godz. 18.45, kaplica w domu parafialnym.

Serdecznie zapraszam! 😀